Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zpráva z valné hromady 1/2022

27. 2. 2022

Dne 25.2.2022 zvolila valná hromada nový výbor Tělocvičné jednoty Sokol Kraslice ve složení Miloslav Poslední starosta, Lukáš Sámek místostarosta, Jan Kuzebauch jednatel, Aleš Vlček hospodář, Šárka Kuzebauchová náčelnice, Roman Mohnert správce.

Zástupcem, který bude za Tělocvičnou jednotu Sokol Kraslice kandidovat do předsednictva Karlovarské župy sokolské, byl zvolen Jan Kuzebauch.

Členkou pověřenou výkonem kontrol byla zvolena Blanka Mohnert.

Na valné hromadě byly dále projednány hlavní cíle, které stojí před naší jednotou.

Výbor jednoty zaměří svou činnost na splnění zákonných povinností a povinností vyplívajících z nových pravidel ČOS pro činnost tělocvičných jednot.

Neméně důležitým úkolem je pokračování v obnově naší kraslické sokolovny. Jsou dokončeny projektové práce pro III. etapu a zpracovává se výkaz výměr, kterým bude zjištěna finanční náročnost poslední etapy obnovy sokolovny. Pracuje se na podkladech pro vydání stavebního povolení. Po zpracování a předání rozpočtu budou probíhat jednání o podpoře, která by měla vyjasnit možnosti financování investice. V tomto ohledu se Tj neobejde bez podpory Města Kraslice, ČOS a sponzorů. Předpokládáme, že podáme žádost o dotaci v programu Národní sportovní agentury.

Miloslav Poslední, starosta TJ Sokol Kraslice

 

Západní pohledJižní pohledVýchodní pohledSeverní pohled