Jdi na obsah Jdi na menu
 

II. etapa obnovy Sokolovny

31. 12. 2012

 Jedná se o stavební úpravy objektu Sokolovny. Záměrem je rekonstrukce a modernizace podlahy cvičebního sálu vč. zřízení podlahového vytápění a tím zajistit bezpečný provoz sportovní haly. Stavební úpravy dále vyřeší problém s vlhkostí, která prostupuje od spodní stavby do obvodových stěn a konstrukce podlahy. Ze cvičebního sálu se poté odstraní otopná tělesa, která jsou potencionální možností zranění sportovců a zároveň bude možné provozovat sportovní halu ekonomičtěji /dojde ke snížení nákladů za vytápění/. 

Stavební práce spočívají v celkovém odstranění stávající konstrukce podlahy včetně podkladních betonů. Dále bude provedena na odkrytém terénu dilatační vrstva ze štěrkopísku v tl. cca 100mm, na které bude provedena podkladní betonová deska z betonu pevnostní třídy B20 vyztužená ocelovými drátky s dodržením dilatačních spár. 

Objekt se potýká s vlhkostí od spodní stavby, který se projevuje vlhnutím obvodového zdiva haly. Odstranění problému se provede podříznutím zdiva diamantovou řetězovou pilou, následně se do podříznuté spáry vloží hydroizolace, zdivo se vyklínuje a spára se vyplní cementovou maltou. Takto bude provedena hydroizolace po celém obvodu cvičebního sálu.

Následně se uvnitř cvičebního sálu provede penetrace podkladního betonu /např. Penetral ALP/ a bude provedena hydroizolační vrstva z asfaltových pásů /např. Bitagit V60S35/, které budou přitaveny na podkladní beton. U obvodových stěn bude provedeno napojení hydroizolace na izolaci pod stěnami. Bude provedena pokládka tepelné izolace z izolačních desek z polystyrenu EPS tl. 100mm. 

Bude provedena montáž podlahového vytápění na vodící lišty. Podlahové vytápění sportovní haly bude rozděleno do 17 okruhů pomocí rozdělovačů. Systém podlahového vytápění bude řízen regulací topných okruhů s mixováním teploty topné vody.

Následně bude provedena montáž sportovní pružné podlahy – trojitý pružný rošt pro podlahu včetně vyrovnávacích klínků a podkladních špalíků. Na rošt bude proveden záklop s hoblovaných desek tl. 20mm ošetřený biochemitem vč. protiprašné fólie tl. 0,02mm. Vrchní vrstva podlahy bude tvořena palubovými dílci VLD buk – pařené dílce 2420/190/19mm s nášlapnou vrstvou buk min. 4mm – řezaná dýha na vodovzdorné překližce – březový MULTIPLEX tl. 15mm. Následně bude podlaha přebroušena nalakována a bude provedeno nalajnování sportovišť.

Předpokládáme, že na sále připravíme lajnování pro basketbal, volejbal, nohejbal a bedminton.

Celkové rozpočtované náklady II. etapy jsou 1 999 465 Kč, z čehož dotace činí 1 799 518 Kč a vlastní zdroje 199 947 Kč.

Termín realizace stavby je naplánován na období mezi dubnem a zářím roku 2013.

V současné době připravujeme zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Ihned po ukončení výběrového řízení proběhne vyjednávání s bankami a městem Kraslice o předfinancování stavby. Konečné slovo o realizaci stavby bude mít Valná hromada T. J. Sokol Kraslice.

V roce 2013 se pokusíme zajistit další finanční prostředky na obnovu fasády a oken. 

Nejdůležitějším cílem roku 2013 je vyhotovení projektové dokumentace na rekontrukci zbylé části Sokolovny. Jde především o zkvalitnění dnes zcela nevyhovujícího sociálního zařízení a šaten pro sportovce. Součástí bude návrh nové střešní krytiny nad cvičebním sálem, nová elektroinstalace a zázemí pro diváky.

 

Miloslav Poslední - hospodář

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář