Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis ze schůze Výboru T. J. Sokol Kraslice 14.12.2012

22. 2. 2013

 V Kraslicích dne 14. 12. 2012

 

Zápis

ze schůze výboru T. J. Sokol Kraslice konané v Kraslicích dne 14. 12. 2012. v sídle KMS s.r.o.

 

Přítomni:       br. M. Schuster (starosta), M. Poslední (hospodář), M. Neckář (místostarosta),

Omluveni:      M. Svatoš (jednatel)

Host:               -

 

Program:

 

1)      Zahájení

Schůzi zahájil br. Schuster, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.

 

2)      Seznam členů T. J. Sokol Kraslice

            Bratr Schuster informoval členy výboru o povinnosti odeslat seznam členů TJSK na župu.    

 

3)      Provozní řád sokolovny

Bratr Poslední předložil členům výboru ke schválení provozní řád sokolovny se zapracovanými připomínkami jednotlivých členů výboru. Provozní řád byl členy výboru schválen.

 

5)      Oddílové příspěvky - platební morálka členů oddílu vzpírání

         Bratr Neckář se vyjádřil k přístupu členů oddílu vzpírání při placení oddílových příspěvků. Dále se vyjádřil k benevolentnímu přístupu k tomuto tématu ze strany starosty jednoty br. Schustera. Na dalším postupu se členové výboru neshodují se starostou jednoty.

 

5)      Finanční odměňování cvičitelů T. J. Sokol Kraslice

         Bratr Poslední předložil členům výboru finální návrh směrnice na finanční odměňování cvičitelů pro rok 2013. Návrh byl po diskuzi členy výboru souhlasen.

    

 

6)      Sbírka na obnovu budovy sokolovny

Bratr Neckář seznámil členy s průběhem. Na základě souhlasu majitelů, byly vybrány následující provozovny pro umístění kasiček – Lékárna U Kostela, Pošta, Pekárna Cetl a Restaurace Vichřice. 

 

10)    Kontrola úkolů minulé schůze

  • Zajištění doplacení chybějících oddílových příspěvků členů oddílu vzpírání (Br. Schuster) - trvá 
  • Příprava podkladů pro výběrové řízení na 2. etapu rekonstrukce budovy sokolovny (Br. Poslední) - trvá
  • Návrhy pro přípravu Směrnice pro odměňování cvičitelů TJSK (všichni) - splněno

 

 

 

4) Nové úkoly

 

  • Příprava sbírky – smlouvy s majiteli provozoven (Br.Neckář)

 

Příští schůze se bude konat dne 27. 01. 2013 v budově KMS s.r.o. Účast členů výboru TJSK je povinná a nutná.

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  br. M. Neckář                                                         Starosta TJSK: br. M.Schuster