Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis ze schůze Výboru T. J. Sokol Kraslice 15.4.2012

18. 12. 2012

 V Kraslicích dne 15.04.2012

 

Zápis

ze schůze výboru T.J. Sokol Kraslice konané v Kraslicích dne 15.04.2012 v sídle KMS s.r.o.

 

Přítomni: br. M.Schuster (starosta), M.Poslední (hospodář), M.Neckář (místostarosta)

 

Omluveni: - br. M. Svatoš

 

Program:       Seznámením se Zápisem ze župy

                        Plán činnosti na rok TJSK 2012

 

Schůzi zahájil br. Schuster, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.

 

1)         Seznámením se Zápisem ze župy     

 

Br. Schuster seznámil členy výboru se zápisem ze schůze Župy karlovarské.

 • TJSK provedla inventarizaci podle zásad a metodiky ČOS.
 • Úkol pro TJSK zajistit ubytování pro účastníky na Všesokolském sletu. Osloveni sponzoři TJSK pro zajištění financování cestovních a ubytovacích nákladů.
 • Představeno hodnocení župy za uplynulé období.
 • Faktura na proplacení členských známek zaplacena z účtu
 • Podle nařízení ČOS budou na všech informativních plochách uváděny loga firem Molten a Errea
 •  Výbor TJSK informován starostou br.Schusterem o dalším způsobu financování sportu. Města budou příjemci finančních prostředků, které plynou do rozpočtu měst po aplikaci tzv. Loterijního zákona.

      Podle výzvy místostarosty města bude Výborem TJSK zaslána žádost na Měú     v Kraslicích, která bude směřována k financování další rekonstrukce a oprav      sokolovny.

§  Podána žádost o grant na cvičební nářadí.

 

 

2)         Plán činnosti na rok 2012.

 

Výbor projednal plán činnosti na rok 2012, který bude v průběhu roku upřesňován

§  leden – zhodnocení činnosti v r.2011 – oddíl všestrannosti, jednání na KB o financování stavební akce Obnova vstupního objektu sokolovny – 1.etapa

§  únor – kontrola členské základny, nácvik sletové skladby, příprava Valné hromady TJSK

§  březen – odevzdání Daňového přiznání za r.2011. Hospodaření TJSK, projednání žádosti o poskytnutí finanční záruky k úvěru na stavbu, konání Valné hromady TJS, podpis úvěrové smlouvy

§  duben - kontrola hospodaření 1.čtvrtletí 2012

§  květen - zpráva o průběhu stavební akce Obnova vstupního objektu sokolovny – 1.etapa, účast na Sokolské akademii v Sokolově 26.5. , brigáda na prameništi 19.5.

§  červen – hodnocení činnosti oddílů všestrannosti a vzpírání, předání stavby a zaslání žádosti o proplacení dotace SZIF

§  červenec – účast na 15. Všesokolském sletu, podání žádosti do další výzvy na dotaci na stavbu 2.etapy

§  srpen – kontrola členské základny oddílové a členské příspěvky, 3.ročník cyklistického výletu

§  září – proplacení dotace, pokud nebude proplacena jednání s bankou o odkladu splátky

§  říjen – kontrola hospodaření

§  listopad – zpracování návrhu rozpočtu na rok 2013

§  prosinec – zpracování návrhu činnosti na rok 2013, příprava na volební VH, kontrola hospodaření,

Návrhy členů výboru na doplnění Plánu činnosti

      - uspořádání lyžařského běžeckého závodu

      - uspořádání cyklistického závodu horských kol Hausberg Mountainbike cup (2013)

     

4)         Přijetí nových členů TJSK

      Výbor projednal přihlášku a přijímá nové členy _ Aleše Vlčka a Ivanu Riegr

 

3) Kontrola úkolů minulé schůze

 

 • Zpracování žádosti o proplacení podílu dotace financovaného TJSK Českou obcí sokolskou – NESPLNĚNO, zpracuje br. Poslední (?)- bude zpracováno na základě kladného usnesení Zastupitelstva města Kraslice a Valné hromady TJSK ve smyslu financování dotace resp.úvěru.
 • Oslovení potencionálních vedoucí jednotlivých oddílů resp. odborů TJSK – SPLNĚNO

 

 

 

4) Nové úkoly

 

 • 1. Příprava Valné hromady
 • 2. Příprava podkladů do Valné hromady pro odsouhlasení získání úvěru od KB, a.s.
 • 3. Příprava podkladů do Valné hromady pro představení další zamýšlené fáze rekonstrukce budovy sokolovny za účelem odsouhlasení účasti v další dotační výzvě. Pro jednání VH bude připravena situace stavebních úprav a rekonstrukce sociálního zařízení sokolovny.   
 • 4. Zpracování žádosti o proplacení podílu dotace financovaného TJSK Českou obcí sokolskou
 • 5. Oslovení potenciálních zájemců, vedoucích nových sportovních odvětví v rámci TJSK

 

Příští schůze výboru se bude konat dne 3.3.2012 v budově KMS s.r.o. Účast členů výboru TJSK je povinná a nutná.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  br. M. Neckář                                                         Starosta TJSK: br. M.Schuster