Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis ze schůze Výboru T. J. Sokol Kraslice 27.1.2013

22. 2. 2013

 V Kraslicích dne 27. 1. 2013

 

Zápis

ze schůze výboru T. J. Sokol Kraslice konané v Kraslicích dne 27. 1. 13 v sídle KMS s.r.o.

 

Přítomni:       br. M.Schuster (starosta), M.Poslední (hospodář), M.Neckář (místostarosta),                    M.Svatoš (jednatel)

Omluveni:      -

Host:               -

 

Program:

 

1)      Zahájení

Schůzi zahájil br. Schuster, přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.

 

2)      Účetnictví

Výbor po zvážení všech připomínek z řad T. J. jednohlasně rozhodl o přechodu v tzv. podvojnému účetnictví.

            Výbor se bude řídit nařízením ČOS, které požaduje od roku 2012 účtovat v tzv. podvojném účetnictví. Výbor prostudoval nabídky na vedení účetnictví, které byly předloženy. Nabídky Ing. Karmazína, Jiřiny Kuprové, Norberta Köhlera, Anny Vedralové. Dále před jednáním byla Výboru T. J. předložena ústní nabídka od Jiřiny Junkové a Gábiny Vlasákové. Výbor pověřil hospodáře, aby o těchto ústních nabídkách jednal a o výsledku v nejbližší době informoval členy Výboru.    

 

3)      Smlouva s ČOS na Příspěvek na I. Etapu obnovy sokolovny.

 

Výbor schválil upravené znění smlouvy a starosta a jednatel ji podepsali. Smlouva bude odeslána k podpisu na ČOS.

 

4)      Dopis T. J. Tatran Kraslice

         Hospodář připravil vyúčtování faktur za dodávku plynu a elektřiny za rok 2012, včetně průvodního dopisu. Vyúčtování je provedeno v kontextu Dohody o úhradě nákladů.

Výbor souhlasí se zněním dopisu.

 

5)      Oddílové příspěvky.

         Výbor jednoty projednal a schvaluje výši oddílových příspěvků dětí navštěvující oddíl pohybových her 4 až 6 let a dále dětí v oddíle basketbalové přípravky 6 až 9 let. Oddílový příspěvek je stanoven na 400 Kč za školní rok (10 měsíců).

    

 

6)      Pravidla pro přijímání nových členů.

Výbor jednoty projednal a schvaluje Pravidla pro přijímání nových členů. Pravidla citují nebo odkazují na Stanovy ČOS, dále na Vnitřní směrnice a Provozní řád sokolovny a posilovny. Před přijetím bude každý žadatel o členství v Pravidlech seznámen se základními povinnostmi a právy. Při jednání o přijetí nového člena budou Výboru předložena vedle přihlášky i podepsaná Pravidla. Podpisem pravidel zájemce o členství potvrdí, že je seznámen se Stanovami ČOS, dále s Vnitřními směrnicemi a Provozním řádem sokolovny a posilovny.

 

7)      Granty na rok 2013.

Hospodář informoval o novém grantovém systému města Kraslice. Byla podána informace o výši požadovaného grantu na činnost v roce 2013. Město bude z rozpočtu v roce 2013 rozdělovat cca. 1 mil. Kč na investiční akce sportovních a kulturních NNO.

 

8)      Příprava Valné hromady.

Na příští jednání Výboru budou předkládány návrhy na kandidáty do komisí a nového Výboru T. J.

Termín svolání volební Valné hromady bude dohodnut na příští schůzi Výboru s ohledem na zasedání Zastupitelstva města Kraslice a na přípravu II. Etapy obnovy sokolovny.

 

9)      Hospodaření 2012.

         Hospodář předal členům Výboru předběžný přehled nákladů a výnosů za rok 2012.

 

 

10)    Kontrola úkolů minulé schůze

  • Návrhy pro přípravu Směrnice pro odměňování cvičitelů TJSK (splněno) 
  • Příprava podkladů pro výběrové řízení na 2.etapu rekonstrukce budovy sokolovny (Br. Poslední) - trvá
  • Příprava podkladů pro aktualizaci seznamu členů TJSK (Br. Schuster) - trvá

 

 

 

4) Nové úkoly

 

  • Příprava Valné hromady (všichni)
  • Výběr účetní.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  br. M. Poslední                                                       Starosta TJSK: br. M.Schuster